photo by Ingun

photo by Ingun

fredag 10. april 2015

Stupetårnet på Hamar

 Vårt nye stupetårn på Hamar som skulle koste 1,5 millioner kroner, kom på 15 millioner kroner..
Nå gleder vi oss til å bruke det!
Our new diving tower in Hamar which would cost 1.5 million, came 15 million ..
Now we look forward to using it!


Ingen kommentarer: