photo by Ingun

photo by Ingun

Sider

lørdag 5. desember 2015

Lys og mørke

 Lys fra  biler som møter hverandre langt i det fjærne i den blå timen


Holocaust- minnesmerket i Berlin, skygger og naturlig lys

Harpa er konsert- og operahuse på Island i flotte farger natterstid